Công ty Cổ phần Cây xanh Sài Gòn

https://www.cayxanhsaigon.com:443


Vĩ trồng Cỏ Sườn Dốc, Ta Luy, Bờ Kè

Vĩ trồng cỏ sườn dốc là sản phẩm đã phổ biến đối với kiến trúc cảnh quan của thế giới.
Vĩ trồng Cỏ Sườn Dốc, Ta Luy, Bờ Kè
Với mong muốn đưa ra thị trường các giải pháp xanh bền vững. SGTree giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm chuyên sử dụng vĩ trồng cây sườn dốc, ta luy, hoặc bờ kè.
1. Kỷ thuật thi công Vĩ trồng cỏ bờ kè, Taluy, sườn dốc như sau:
duongcongdeke2duongcongdeke3tamtrongcosuondoc4tamtrongcosuondoc1
2. Hình ảnh SGTree thi công thực tế bờ kè sinh thái với vật liệu Vĩ trồng cỏ.Hình ảnh thi công bờ kè sinh thái thực tế21tamtrongcosuondoc0 Để được SGTree hỗ trợ tư vấn kỷ thuật vui lòng liên hệ: cayxanhsaigon@gmail.com hoặc gọi 0919871238 - 0978065511.