Lẻ bạn Lẻ bạn SGTREE0095 Kiểng lá màu Số lượng: 0 Cây