Dâm bụt Dâm bụt SGTREE0076 Kiểng hàng rào Số lượng: 0 Cây